7.000 m de vía de ferrocarril

7vías principais

TERMINAL FERROVIARIA

A Autoridade Portuaria está integrada nas principais redes de transporte terrestre, con conexión directa por ferrocarril á rede ferroviaria nacional e autoestrada que garanten un rápido e seguro transporte a calquera punto da península e Europa.
O Porto de Marín conta con máis de 7.000 metros lineais de vía de ferrocarril. Dispón de 7 vías principais con  apartaderos para as diferentes mercadorías que permiten operar e formar composicións de gran lonxitude sen particións. A Autoridade Portuaria conta con persoal especializado formado como Responsables de Circulación Ferroviaria para a recepción e expedición de circulacións. Os operadores privados dispoñen ademais de persoal especializado e medios de tracción propios.
O Porto é líder en  intermodalidad buque-ferrocarril e está entre os primeiros do sistema portuario en movemento porcentual de mercadorías a través deste medio. Actualmente atende trens de contedores, bobina de chapa de aceiro e granel agroalimentario.

 

Tráfico ferroviario en 2019 (Toneladas)

 

ENTRADOS SALIDOS TOTAL
VAGONES CARGADOS 1.067 7.017 8.084
VAGONES VACÍOS 6.164 178 6.342
TOTAL VAGONES 7.231 7.195 14.426
TOTAL TONELADAS 5.225 304.355 309.580