Servizos Portuarios

Servizo de remolque

SERVIZO DE REMOLQUE

Os armadores do buque remolcado abonarán por cada servizo de atracada ou desatraque ou remolque e por remolcador, as seguintes tarifas máximas (en euros) a partir do 17 de Xullo de 20200:

TARIFA T0 3.150.824 GT - 3.379.381 GT
Toneladas de arqueo bruto (GT) REMOLCADOR >=6 T TIRO REMOLCADOR >=25 T TIRO REMOLCADOR >=50 T TIRO
0 - 1000 288,00 321,90 338,83
1001 - 2000 371,24 414,93 436,74
2001 - 3000 491,24 549,05 577,94
3001 - 5000 526,42 588,39 619,33
5001 - 7000 577,67 645,62 679,60
7001 - 10000 955,24 1.067,62 1.123,81
10001 - 13000 1.124,89 1.257,24 1.323,40
13001 - 16000 1.297,27 1.449,89 1.526,22
16000 - 19000 1.342,73 1.500,73 1.579,72
19001 - 22000 1.380,09 1.542,46 1.623,66
22001 - 25000 1.524,61 1.703,99 1.793,66
25001 - 30000 1.573,30 1.735,40 1.850,95
30001 - 35000 1.939,03 2.142,94 2.281,22
35001 - 40000 2.221,17 2.458,25 2.613,13
40001 - 45000 2.503,29 2.773,57 2.945,03
45001 - 50000 2.785,42 3.088,88 3.276,93
50001 - 55000 3.067,55 3.404,20 3.608,83
55001 - 60000 3.349,67 3.719,52 3.940,74
60001 - 65000 3.631,81 4.034,83 4.272,64
65001 - 70000 3.913,93 4.350,15 4.604,55
70001 - 75001 4.196,07 4.665,48 4.936,46
De 75001 en diante por cada 5000 ou fracción. 282,12 315,32 331,90
Tarifas por hora (€/h). Aplicable a acompañamento,
dispoñibilidade e servizos especiais.
1.049,91 1.543,99 1.543,99

Descargar "Modificación do prego de prescricións particulares do servizo portuario básico de remolque no Porto de Marín, 2020".
Descargar "Prescricións particulares do servizo portuario básico de remolque no Porto de Marín, 2009".
Descargar "Normas de uso do servizo de remolque".
Descargar "Modificación de prescricións particulares do servizo de remolque no Porto de Marín, 2018".EMPRESAS

Amare Marín, S.L.

Teléfono: 986 89 00 71
986 89 15 55
609 87 59 99
608 88 05 52
Fax: 986 89 15 55