O Porto

PLAN ESTRATÉXICO

PLAN ESTRATÉXICO

A Autoridade Portuaria está inmersa no desenvolvemento do Plan Estratéxico para o Porto de Marín cun horizonte temporal 2019-2023, considerando o réxime xurídico e institucional, as novidades lexislativas e de planificación comunitaria, o contexto socioeconómico así como a realidade actual do Porto, os seus tráficos, os seus clientes actuais e potenciais, o seu papel como xerador de valor e o seu posicionamento competitivo

Este documento baseará as súas principais liñas en:

 • Optimizar o uso da infraestrutura portuaria.
 • Avanzar na diversificación de tráficos
 • Sistemas de acceso terrestre adecuado ás necesidades do Porto
 • Promover o desenvolvemento de oferta loxística vinculada á actividade portuaria
 • Política de alianzas en materia comercial
 • Operativa portuaria eficaz e competitividade nos servizos
 • Papel do porto na súa contorna social e económica
 • Mellora da proxección exterior
 • Optimización de recursos tecnolóxicos
 • Desenvolvemento sustentable
 • Mantemento de estrutura financeira saneada