Infraestruturas

Instalacións de pesca fresca e conxelada

397 mde atraque

9 m de calado

260.000 m3 de instalacións frigoríficas

4.600 m2de lonxa refrixerada

INSTALACIÓNS DE PESCA CONXELADA E FRESCA

Peirao Este con 122 metros de atraque con 9 metros de calado. Peirao Transversal Leirós con 150 metros de atraque e 9 metros de calado. Peirao Pesqueiro Norte con 125 metros de atraque e 6,5 de calado.

Para pesca fresca existen atraques con calados de entre 4 e 6,5 metros. O Porto reúne instalacións frigoríficas cunha capacidade superior aos 260.000 metros cúbicos e plantas de elaboración de produtos da pesca conxelada.

A lonxa de baixura e cerco está refrixerada en 4.600 metros cadrados e hai departamentos para a preparación e envase de pesca fresca.