INFORMACIÓN PREVENTIVA DE RISCOS

Información preventiva para as empresas que realizan a súa actividade na zona de servizo do Porto de Marín

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra redactou un documento de información preventiva destinado ás empresas que realizan a súa actividade na zona de servizos do porto de Marín.

Neste documento descríbense:
- Os riscos xerais aos que están sometidas as persoas que desenvolven o seu traballo no recinto portuario.
- As medidas de carácter preventivo.
- Información xeral de actuación en caso de emerxencia.

 

Descargar información preventiva para empresas