Servizos comerciais

Camións

CAMIÓNS

OPERATIVA DART(Froita)

Zona de espera Principal (DE1):
Estacionamento en espera de carga en Chaira Peirao Comercial Oeste/Peirao Comercial Sur.
Acceso entre Dart e almacén de cereais de CNSA.(Fluxo amarelo)
Acceso a peiraos de carga DART desde DE1 van cargar por diante (peirao Comercial Sur), vial entre Marfrío a peiraos de carga en Dart. (Fluxo vermello).

Secundario (DE2):
Chaira Transversal Leirós.

SÓ CAMIÓNS EN ESPERA DE CARGA A DART ou outros autorizados por Policía Portuaria. Condutor localizable.

ZONAS DE ESPERA OUTROS TRÁFICOS

Gonvauto: principalmente zona marcada con frecha.
Poden utilizar Peirao de Expansión Este fóra das prazas de rotación pintadas sempre que non haxa buque operando. En caso de non poder utilizar devandito peirao, deberán esperar na súa chaira en concesión enfronte do PIF xunto á súa báscula.

Cabomar/Protea/otros:
Aspas amarelas xunto a peiraos de carga, aspas amarelas viaria entre Protea e peche do FFCC. A Policía Portuaria pode autorizar o estacionamento xunto á rotonda en zona de báscula.

SÓ CAMIÓNS EN ESPERA DE CARGA/DESCARGA. Condutor localizable. CAB: Viario xunto a peirao de carga