PUBLICACIONS
Rexistro de empresas prestadoras de servizos portuarios

23/04/2014

Dacordo coa orde FOM/36/2014 de 10 de xaneiro, pola que se determinan los datos que se deben incluir no Rexistro Xeral de empresas prestadoras de servizos portuarios de Puertos del Estado e noos Rexistros de empresas prestadoras de servizos portuarios das Autoridades Portuarias, faise público o Rexistro de empresas prestadoras de servizos portuarios da Autoridade Portuaria de Marin e Ria de Pontevedra.


[Ver todalas publicacions]