PUBLICACIONS
Probas selectivas. Manuais de competencias (d-g)

15/05/2007

Desenvolvemento de Recursos Humanos e Organización. Nivel I e II.
Xestión de Actividades Pesqueiras. Nivel I.
Xestión Documental. Nivel I e II.
Xestión de Mercadorías. Nivel I.
Xestión Económica e Financieira. Nivel I.
Archivo ZIP

[Ver todalas publicacions]