OBRAS E PROXECTOS (2)

Prolongación do Peirao Transversal Manuel Leirós

Executouse unha nova liña de atraque de 55 m de lonxitude, con 9 m de calado que unidos ó peirao existente forman un atraque de 150 m. A prolongación do peirao xenerou unha explanada contigua con pavimentación, rede de saneamento, rede de auga e canalizacións de electricidade. A tipoloxía constructiva do novo peirao foi a dun muro de gravedade constituido por bloques prefabricados de hormigón en masa.

Este proyecto cuenta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Una manera de hacer Europa.
Adecuación de accesos terrestres, zonas de operacións e terminal ferroviaria.

A obra consistiu na adecuación de accesos terrestres, zonas de operacións de peiraos e terminal ferroviaria, que tivo por obxecto a construcción de firmes definitivos en 28.000 m2 de superficie portuaria.

Este proyecto cuenta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Una manera de hacer Europa.
Novo edificio administrativo da Autoridad Portuaria

É un edificio singular, dividido en sótano con aparcamento, planta baixa, dúass plantas e baixo cuberta. En total, a superficie útil é de 3.600 m2. O edificio permite dispoñer dos servizos administrativos da Autoridade Portuaria dentro da zona de servizo do porto.

Este proyecto cuenta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Una manera de hacer Europa.
Acceso e remodelación do subsector S.3.2

O proxecto incluiu un novo paso peatonal ó interior do porto, desde a Av. de Ourense. En paralelo levouse a cabo a remodelación do Parque de Cantodarea, 6.500 metros m2 de recreo infantil e zonas verdes. Incluíronse dentro destas obras a execución dun edificio de servizos complementarios, locais para pesca de baixura e unha nova rampa para o servizo das embarcacións pesqueiras.

Este proyecto cuenta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Una manera de hacer Europa.