OBRAS E PROXECTOS

Peirao Comercial Oeste.

Executaronse as obras para a creación deste novo peirao que conta con 283 metros de atraque e 15 metros de calado. Esta infraestructura da unha boa resposta ó trafico de graneis que é o mais representativo en canto ó volumen no Porto de Marín.

Este proxecto conta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Unha maneira de facer Europa.Ampliación da Rede Ferroviaria Interior do porto de Marín

O obxecto do proxecto foi levar a cabo as actuacións necesarias para a «Ampliación da Rede Ferroviaria Interior do Porto de Marín» aumentando a capacidade para a operativa ferro-portuaria.

Este proxecto conta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Unha maneira de facer Europa.Habilitación da explanada do Peirao Comercial Oeste

Pavimentación da explanada xerada pola construción do peirao para permitir a operativa portuaria incluíndo os servizos da explanada: con canalizacións eléctricas para alumbrados, rede de abastecemento de auga para a instalación de hidrantes contra incendios e rede de saneamento de pluviais.

Este proxecto conta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Unha maneira de facer Europa.Prolongación do Peirao Comercial Sur

Fixose a ampliacion do Peirao Comercial Sur existente, dedicado principalmente ao tráfico de froita, en dirección oeste, cunha lonxitude aproximada de 70 metros e un calado de 11 metros, resolvendo o seu encontro co Peirao Comercial Oeste prolongando este aproximadamente 30 metros cara ao Sur cun calado de 15 metros.

Este proxecto conta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Unha maneira de facer Europa.Novos accesos á zona S-O da zona de servizo

Executouse un peche definitivo do porto, que substituendo ao peche provisional. Tamén levouse a cabo a reordenación dos viais que comunican co acceso S-O ao porto mediante unha glorieta e un novo posto de control de accesos.

Este proxecto conta con financiación europea a través de Fondos de Cohesión.
Unha maneira de facer Europa.