ACTUALIDADE
Orden TMA/721/2020, de 15 de xulio, pola que se aproba a valoración de terrenos e augas da zona de servizo do porto de Marín e Ría de Pontevedra. (29/07/2020)
Praza policia portuario en movilidade intraadministrativa. Nota informativa (22/07/2020)
Praza policia portuario en movilidade intraadministrativa. Lista definitiva (22/07/2020)
Proceso selectivo movilidade intraadministrativa: policia portuaria. Listaxe provisional de admitidos e excluidos (01/07/2020)
Aplazamiento datas suministro vehiculo tipo todocamino o SUV crossover (23/03/2020)
Proceso selectivo movilidade intraadministrativa: pollicia portuaria. TEMARIO (13/02/2020)
Proceso selectivo movilidade intraadministrativa: policia portuaria. ANUNCIO Y BASES (13/02/2020)
Proceso selectivo Xefe de Servizo policía portuaria: valoración final (10/01/2020)
Proceso selectivo Xefe de Servizo policía portuaria: resultado definitivo da valoración de méritos (10/01/2020)
Proceso selectivo Responsable de Operacions e Servizos Portuarios: resultados provisionais da valoración de méritos (10/01/2020)
Xefe de Servizo Policia Portuaria. Valoracion de meritos (02/01/2020)
Xefe Servzo Policia Portuaria. Prueba competencias xenericas (02/01/2020)
Proceso selectivo: Xefe de servizo operacions portuarias (26/12/2019)
Responsable de operacions e servizos portuarios.Proba de competencias xenéricas. (26/11/2019)
Xefe de servizo policia portuaria. Resultados provisionais competencias tecnicas (25/11/2019)
Oficial de obra e mantemento. Movilidade intradministrativa (21/11/2019)
Convocatoria proba competencias tecnicas (15/11/2019)
Proceso selectivo Responsable de operacions e servizos portuarios (07/10/2019)
Proceso selectivo Responsable de Operacions e Servizos portuarios: listado definitivo de admitidos e excluídos (03/09/2019)
Contas anuais 2018 (02/09/2019)
Proceso selectivo Responsable de Operacions e Servizos Portuarios: listado provisional de admitidos e excluidos (14/08/2019)
Memoria de Sostenibilidade 2018 (01/08/2019)
Proceso selectivo: convocatoria praza Responsable de Operacions e Servizos Portuarios (02/07/2019)
Bolsa de Oficial de Obras e Mantenemento: taller eléctrico. Resultados definitivos e cualificación final (28/06/2019)
Bolsa Oficial de Obras e Mantenemento: taller mecanico. Resultados finais (28/06/2019)
Proceso selectivo Oficial de Obra: movilidade intraadministrativa: manuais de competencias (21/06/2019)
Proceso selectivo movilidade administrativa: Oficial de Obras e Mantenemento (20/06/2019)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 23 (25/02/2019)
Taboa de Mareas 2019 (28/12/2018)
Texto refundido Lei de Puertos e da Marina Mercante (25 de octubre de 2018) (25/10/2018)
Expediente 7/2018: servizo de limpeza xeral e retirada de residuos do Porto de Marín. Aclaracions prego de prescripcions técnicas (23/10/2018)
Contratos menores adxudicados terceiro trimestre 2018 (08/10/2018)
Contas anuais 2017 (18/09/2018)
Expediente 5/2018. Anexo informativo: cuadro de consumos por centro (27/08/2018)
Contrato menores adxudicados: segundo trimestre (09/07/2018)
Lei 6/2018 de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (09/07/2018)
Expediente 4/2018: subministro de enerxia electrica para os centros de media tension (12/06/2018)
Enaxenación mediante subasta pública de diverso material inservible (24/05/2018)
Expediente 2/18: Subministro de enerxia electrica para os centros de media tension (14/05/2018)
Asistencia tecnica para o control de calidade e vixiancia das obras Torre Baliza Picamillo (14/05/2018)
Memoria Anual 2017 (02/05/2018)
Contratos menores adxudicados. 1º trimestre 2018. (20/04/2018)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 22 (11/04/2018)
Servicio de asistencia técnica para diseño, redacción e implementación del Plan Estratégico 2019-2023: corrección de errores (27/03/2018)
Torre baliza Picamillo: anuncio BOE adxudicación (26/03/2018)
Ano 2017 (26/02/2018)
Subministro dun vehículo para o servizo mecánico da Autoridade Portuaria. (15/02/2018)
Contratos menores adxudicados. Cuarto trimestre 2017 (23/01/2018)
Subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra e integracion co existente no Centro de Coordinacion de Salvamento Maritimo de Vigo (09/01/2018)
Apertura de proposicions economicas: Suministro de un (1) vehículo para o servizo mecánico (21/12/2017)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 21 (05/12/2017)
Licitacion para la contratacion das obras Torre Baliza Picamllo (04/12/2017)
Servicio de asesoramiento, consultoría y representación jurídica en materia laboral de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra (01/12/2017)
Subministro dun vehiculo para o servizo mecanico da Autoridade Portuaria (01/12/2017)
Apertura proposicions economicas: subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra (24/11/2017)
Contratos menores adxudicados terceiro trimestre 2017 (18/10/2017)
Contratos menores adxudicados terceiro trimestre 2017 (10/10/2017)
Ampliacion Posto de Inspeccion Fronteirizo de Marin: apertura de ofertas (29/09/2017)
Apertura de proposicions economicas para a contratacion do servizo de asesoramento, consultoria e representacion xuridica en materia laboral da Autoridade Portuaria (21/09/2017)
Obra de reforzo de pavimentos en viais pesqueiros: adxudicacion (11/09/2017)
Contratacion de subministro de equipamento electronico para control do trafico maritimo: ampliacion prazo (07/09/2017)
Contratacion de subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra: aclaracion (28/08/2017)
Lei 3/2017 de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (10/07/2017)
Memoria 2016 (15/06/2017)
Memoria de Sostenibilidade 2016 (01/06/2017)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 20 (14/03/2017)
Proceso selectivo Técnico Económico-Financieiro: resultados definitivos proba competencias xenéricas (17/02/2017)
Ano 2016 (07/02/2017)
Anuncio BOE sobre adxudicación de concesión administrativa con destino á explotación dunha cafetería-restaurante no Porto de Marín (02/02/2017)
O Porto de Marín acada en 2016 un novo rexistro histórico no movemento de mercadorías (17/01/2017)
Tabla de Mareas 2017 (01/01/2017)
Contas anuais 2015 (31/08/2016)
Memoria anual 2015 (17/06/2016)
Estadística 2015 (28/01/2016)
O Porto de Marín pecha 2015 cun récord histórico no movemento de mercadorías (13/01/2016)
Táboa de Mareas 2016 (23/12/2015)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 19 (14/12/2015)
Contas anuais 2014 (27/10/2015)
O Porto de Marín completa as infraestructuras da terminal de froita (23/10/2015)
Memoria de Sostenibilidade 2014 (24/07/2015)
Memoria Anual 2014 (10/07/2015)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 18 (19/05/2015)
Visita Inmaculada (10/03/2015)
Visita CEIP Seixo (29/01/2015)
Ano 2014 (10/01/2015)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 17 (07/01/2015)
Contas anuais 2013 e informe de auditoría (01/10/2014)
Memoria 2013 (20/06/2014)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 16 (05/06/2014)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 16 (01/06/2014)
Rexistro de empresas prestadoras de servizos portuarios (23/04/2014)
Ano 2013 (12/02/2014)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 15 (21/01/2014)
Plan Especial. Publicidade ambiental. (Artigo 14 da Lei 9/2006, de 28 de abril). (29/10/2013)
Orde FOM 1698/2013 de 31 de julio (01/10/2013)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 14 (16/09/2013)
Memoria 2012 (14/08/2013)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 13 (24/04/2013)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 12 (27/12/2012)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 11 (10/09/2012)
Memoria 2011 (04/06/2012)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 10 (30/04/2012)
Ano 2011 (30/01/2012)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 9 (11/01/2012)
Visita de alumnos do Sánchez Cantón (09/11/2011)
Memoria 2010 (21/09/2011)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARIN 8 (13/09/2011)
PORTO DE MARÍN 7 (13/05/2011)
REVISTA CORPORATIVA. PORTO DE MARÍN 6 (13/01/2011)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 5 (15/08/2010)
Orde FOM/4003/2008, de 22 de xullo (14/02/2010)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 4 (01/01/2010)
Memoria Ambiental 2009 (01/01/2010)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 3 (15/09/2009)
Memoria 2008 (26/08/2009)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 2 (08/06/2009)
REVISTA CORPORATIVA: PORTO DE MARÍN 1 (15/01/2009)
MEMORIA 2007 (20/05/2008)
Regulamento de servizos, policía e rexime do Porto e Ría de Pontevedra (02/05/2008)
SIMULACRO: O Porto de Marín pon en marcha o Plan de Protección ante a suposta chegada de inmigrantes ilegais (12/12/2007)
Plan de pensións (13/07/2007)
Probas selectivas. Manuais de competencias (d-g) (15/05/2007)
Memoria do ano 2006 da Autoridade Portuaria (27/04/2007)
Orde FOM 3226-2005 (01/01/2007)
Memoria do ano 2005 da Autoridade Portuaria (08/05/2006)
Memoria do ano 2004 da Autoridad Portuaria (20/05/2005)
Memoria do ano 2003 da Autoridade Portuaria (01/03/2004)
Memoria do ano 2002 da Autoridade Portuaria (01/03/2003)
Memoria do ano 2001 da Autoridade Portuaria (01/03/2002)