PERFIL CONTRATANTE
Expediente 7/2018: servizo de limpeza xeral e retirada de residuos do Porto de Marín. Aclaracions prego de prescripcions técnicas

23/10/2018

Ver adxunto
Descargar

[Ver todalas licitacións]