PERFIL CONTRATANTE
Expediente 4/2018: subministro de enerxia electrica para os centros de media tension

12/06/2018

Procedimento: aberto.

Orzamento base de licitación: 169.806,43 IVE excluido.

Data limite presentación de ofertas: 26/06/2018 ata as 14:00 horas
Descargar

[Ver todalas licitacións]