PERFIL CONTRATANTE
Enaxenación mediante subasta pública de diverso material inservible

24/05/2018

Procedemento: Aberto.

Data limite presentación de ofertas: 18/06/2018 ata as 13:00 horas
Descargar documentos

[Ver todalas licitacións]