PERFIL CONTRATANTE
Expediente 2/18: Subministro de enerxia electrica para os centros de media tension

14/05/2018

Procedemento: Aberto.

Orzamento base de licitación: 140.471,00 IVE excluido.

Data limite presentación de ofertas: 29/05/2018 ata as 14:00 horas
Descargar

[Ver todalas licitacións]