PERFIL CONTRATANTE
Asistencia tecnica para o control de calidade e vixiancia das obras Torre Baliza Picamillo

14/05/2018

Procedemento: Abeerto simplificado.

Orzamento base de licitación: 90.000,00 IVE excluido.

Data limite presentación de ofertas: 29/05/2018 ata as 14:00 horas
Descargar

[Ver todalas licitacións]