PERFIL CONTRATANTE
Torre baliza Picamillo: anuncio BOE adxudicación

26/03/2018

Procedemento de contratación: Aberto.

Orzamento base de licitación (IVE excluido): 849.810,25€

Orzamento adxudicación (IVE excluido): 718.514,57€

Adxudicatario: Marcor Xove, S.L.
Descargar

[Ver todalas licitacións]