PERFIL CONTRATANTE
Subministro dun vehículo para o servizo mecánico da Autoridade Portuaria.

15/02/2018

Procedemento: negociado.

Orzamento base de licitación (IVE excluido): 19.800,00€

Orzamento adxudicación (IVE excluido): 17.700,00€

Adxudicatario: EMPRESA MONFORTE, S.A.U.

[Ver todalas licitacións]