PERFIL CONTRATANTE
Subministro de equipamento electronico para o control de trafico maritimo na Ria de Pontevedra e integracion co existente no Centro de Coordinacion de Salvamento Maritimo de Vigo

09/01/2018

Procedemento: aber
Orzamento base de licitacion (IVE excluido): 615.000,00 euros
Orzamento de adxudicacion (IVE excluido): 522.750,00 euros
Adxudicatario: DEIMOS SPACE S.L.U
Descargar archivo

[Ver todalas licitacións]