PERFIL CONTRATANTE
Subministro dun vehiculo para o servizo mecanico da Autoridade Portuaria

01/12/2017

Procedmento: negociado.

Orzamento base de licitación: 19.800,00, IVE excluido.

Data limite presentación de ofertas: 15/12/2017 ata as 13:00 horas.

Adxuntanse pregos
Descargar

[Ver todalas licitacións]