PERFIL CONTRATANTE
Apertura de proposicions economicas para a contratacion do servizo de asesoramento, consultoria e representacion xuridica en materia laboral da Autoridade Portuaria

21/09/2017

Adxuntase anuncio
Descargar

[Ver todalas licitacións]