NORMATIVA
Lei 6/2018 de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018

09/07/2018

Ver adxunto
Descargar

[Ver todo]