NORMATIVA
Lei 3/2017 de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017

10/07/2017

Adxuntase texto legal
Descargar

[Ver todo]