INSTALACIONS
Lonxa

O Porto de Marín dispón duna moderna lonxa de especies de gran calidade. A sala de exposición e venta está climatizada cun sistema de refrixeración que permite acadar unha temperatura de 4ºC para que non se interrompa a cadea de frío no producto pesqueiro. A lonxa está ademais dotada de paneis de poliuretano que permiten a división do espacio en cinco salas independentes.


Terminal Coberta

A iniciativa privada posibilitou a instalación da Terminal Coberta (All Wheather Terminal) no Porto de Marín. Trátase dunha infraestructura pioneira en España que permite realizar as operativas de carga e descarga de mercadoría tódolos días do ano, independientemente das condicións climáticas. É especialmente importante para tráficos sensibles á humidade, como a pasta de papel.


Rede interior de ferrocarril

A rede interior de ferrocarril dispón de 7.000 metros de vías que posibilitan zonas de composición ferroviaria e de carga e descarga de mercadorías, tanto en primeira liña de peirao como nas proximidades das instalacións de almacenamento.Puesto de Inspección Fronterizo

O porto de Marín, como porta de entrada a mercadorías procedentes de terceiros países, conta cun Posto de Inspección Fronteirizo que dota ós técnicos de Sanidade Exterior e Sanidade Animal e Vexetal dos medios máis avanzados para poder realizar estrictos controis que garanticen a calidade dos productos que entran por este Porto.
O PIF permite cumprir coas directrices europeas que regulan o tráfico de productos destinados ó consumo tanto humano como animal.Terminal de contenedores

O Porto de Marín conta con unha moderna terminal de contenedores con mais de 100.000 metros cadrados de explanada, 500 metros de línea de atraque e 14 de calado. Está conectada a principal rede ferroviaria da península e equipada con duos grúas Panamax e unha grúa Post Panamax, mais de 500 conexions reefer e a mais moderna maquinaria para a manipulación de contenedores. Ademais, conta con mais de 8.000 m2 para almacenaxe e con unha zona depot para consolidación e desconsolidación, lavado e reparación de contenedores.
Terminal de graneis agroalimentarios

Terminal intermodal con 367 metros de atraque e calados de 9 a 12 metros. Dúas grúas pórtico 16 Tm x 35 m, unha grúa pórtico 30 Tm x 23 m., un guindastre automóbil 17/63 TM x 44 m. e tolvas ecolóxicas. Peirao adicional de 315 metros de atraque e calado ata 15 metros


Terminal de froita

Dispón de 210 metros de atraque con ata 11 metros de calado. Superficie coberta e cámaras frigoríficas. Esplanada de operacions de 5.000 metros cadrados


Frigoríficos

O Porto de Marín é un referente nacional en pesca conxelada. Conta cun volume duns 250.000 metros cúbicos de capacidade de almacenamento en frío.


Outras infraestructuras

- Asteleiros: 2
- Varadoiros: 1
- Fábricas de xeo: 1
- Departamentos exportadores
- Departamentos armadores
- Reparación de redes
- Almacéns provisionistas
- Suministro de combustible