XESTION ESTRATEXICA
Para acadar unha mellora global na loxística ofertada ó cliente desde o Porto de Marín centráronse os esforzos de actuación nunhas liñas estratéxicas dirixidas á excelencia nas operacións, a un adecuado crecemento das infraestructuras, a unha inserción óptima co noso contorno e a unha potenciación estratéxica da calidade como elemento primordial na xestión da empresa.

O Porto definiu a Visión, Misión e Valores que rexen tódalas súas actuacións.


VISIÓN

Ser a Autoridade Portuaria do Eixo Atlántico con maior recoñecemento por parte dos clientes, soportada nunha cultura de empresa pública dinámica, inspirada na satisfacción do cliente, do personal e en equilibrio co contorno.


MISIÓN

Xestión, Administración, Explotación do Porto e Control dos Servizos Portuarios, liderando á comunidade portuaria na constante procura da Excelencia Operativa e contribuíndo ó desenvolvemento da súa zona de influencia.


VALORES

- Orientación ó cliente
- Integridade, honestidade e respecto ó individuo
- Aproveitamento dos recursos e capacidade de traballo
- Contribución ó desenvolvemento do contorno