DIRECTORIO EMPRESAS
As actividades tanto comerciais como pesqueiras que se desenvolven no Porto e conflúen nunha convivencia que xenerou un alto nivel de especialización en cada unha delas, crearon un tecido de servizos que cobren o amplo espectro de necesidades plantexadas polos clientes.

Co ánimo de facilitar a identificación de servizos e instalacións, adxúntanse unha relación de empresas que operan no Porto de Marín.

- Axentes de aduanas

- Almacéns

- Asociacións

- Asteleiros

- Consignatarios

- Navieiras

- Estiba e desestiba

- Frigorificos

- Servizos varios

- Servizos oficiais

- Servizos portuarios

- Trasitarios

- Transportistas