CONSELLO
Membros do Consello de Administración

D. Jose Benito Suarez CostaPresidente
D. Jose Manuel Cores TourisVicepresidente
D. Juan José Escolar CalzónAdministración Xeral do Estado
D. Juan José Vázquez SeijasAdministración Xeral do Estado
Dª. María Luz Santiago SuárezAdministración Xeral do Estado
D. Enrique Tortosa SolvasAdministración Xeral do Estado
Dª. Paloma Rueda CrespoXunta de Galicia
D. Manuel Nores GonzálezXunta de Galicia
Dª. Encarnación Rivas DíazXunta de Galicia
Dª. Maria Ramallo VázquezConcello de Marín
D. D. Miguel Anxo Fernández LoresConcello de Pontevedra
D. Eduardo Barros PereiraCámara de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra
D. Víctor Nogueira GarcíaOrganizacións empresariais
D. Enrique Iglesias PazosOrganizacions sindicais
D. Enrique Freire FariaSector pesqueiro
D. Miguel Angel Navarro VerozDirector
D. José Carlos Navarro BernabeuSecretario